Seminár Slovensko-srbské obchodné alternatívy

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.sopk.sk, Vydané dňa: 20. 11. 2017

Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila seminár Slovensko-srbské obchodné alternatívy, ktorý sa uskutoční dňa 30. novembra 2017 v zasadačke RK SOPK ŽIlina od 09.00 h. Cieľom seminára je poskytnúť odborné informácie expertmi z oblasti obchodného, pracovného práva, daní v Srbsku, o možnostiach zamestnávania občanov Srbska v SR (krátkodobé, dlhodobé vysielanie) ako i informácií o možnostiach rozširovania obchodných a výrobných aktivít premiestnením časti podnikov zo Slovenska do Srbska a recipročne.

Seminár je určený pre obchodné, výrobné podniky, personálne agentúry, firmy z oblasti daňového poradenstva, ale i podnikateľské subjekty, ktoré chcú optimalizovať svoje náklady investovaním v Srbsku a využiť benefity poskytované zahraničným investorom. Súbežne je možnosť konzultovať s obchodným radcom témy, záujmy účastníkov – firiem na Srbskom teritóriu. K tomu bude pripravená samostatná zasadačka.Možnosť on-line prihlásenia na: http://spok.sk/aktivity.php?a=71