Seminár "Ako spracovať dokumentáciu BOZP – bezpečné pracovné postupy"

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Vydané dňa: 09. 03. 2017

Trenčianska regionálna komora SOPK pripravila seminár "Ako spracovať dokumentáciu BOZP – bezpečné pracovné postupy", ktorý sa bude konať dňa 23. marca 2017 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o BOZP, manager OHS, zástupca zamestnávateľa, zástupca zamestnancov, správcovia budov, určený zodpovedný zamestnanci za strostlivosť o bezpečnosť zariadení a pod. Ďalšie info a návratka na: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017012609