Realizácia exportných obchodných operácií

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 08. 09. 2016

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ( SARIO ) pripravila seminár Realizácia exportných obchodných operácií, ktorý sa uskutoční v rámci projektu Proexportná akadémia SARIO dňa 20. septembra 2016. Seminár sa uskutoční v agentúre SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Cena: 20 EUR/osoba (poplatok zahŕňa pracovný materiál a občerstvenie). Kontaktná osoba: Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk. Termín prihlásenia: do 19. septembra 2016.