Seminár - Ako obchodovať s nemeckým partnerom?

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.sbagency.sk, Vydané dňa: 26. 08. 2016

Slovak Business Agency pripravilo v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network seminár „Ako obchodovať s nemeckým partnerom?“, ktorý sa bude konať 21.09.2016, v čase od 09:00 do 14:00 hod. v Bratislave (Slovak Business Agency, Karadžičova 2)  Účasť na podujatí je bezplatná!

Kontakt: Mgr. Dávid Šmatlák; tel.: +421 2 20 36 31 70; email: smatlak@sbagency.sk Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava