Konzultačný deň - Česká republika

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.sopk.sk, Vydané dňa: 03. 02. 2016

Dňa 10. marca 2016 od 10,00 hod.sa v zasadacej miestnosti Trnavskej regionálnej komory SOPK, 3. poschodie, číslo miestnosti 324, Trhová 2, Trnava 917 01 bude konať Konzultačný deň - Česká republika s Ing. Ivom Hanušom, obchodno-ekonomickým radcom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe.

Záujemcom ponúkame možnosť individuálneho rokovania v trvaní 30 minút. Účasť na podujatí je bezplatná. Kontakt : Peter Kovář, tel.: 033-5512744, e-mail: peter.kovar@sopk.sk