Príležitosti obchodovania v Belgicku a Luxembursku

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 01. 12. 2015

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila dňa 10. decembra 2015 v priestoroch SARIO : Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, seminár 'Príležitosti obchodovania v Belgicku a Luxembursku'.

Cena na osobu je 20 EUR. Prednášajúcim na podujatí bude obchodno-ekonomický diplomat v Bruseli, pán Juraj Kubla. Kontakt : Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk