Čerpanie eurofondov v období 2014-2020 - seminár

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.enterpriceeuropenetvork.sk, Vydané dňa: 11. 11. 2015

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie a Enterprise Europe Network Slovensko pripravili seminár „Čerpanie eurofondov v období 2014-2020“, ktorý sa uskutoční dňa 24. novembra 2015 (utorok) od 14.00 h. v hoteli Austria Trend, Vysoká 2, Bratislava.

Cieľom seminára je analýza súčasného stavu príprav a sformovanie návrhov podnikateľov na zefektívnenie využívania zdrojov EÚ v novom plánovacom období 2014-2020, lepšia informovanosť o zapojení sa do získavania fondov a námety na zlepšenie procesu rozhodovania. Účasť na seminári je bezplatná, ale je podmienená registráciou na e-mailovej adrese: sopkueu@sopk.sk. V prípade záujmu o účasť, zašlite prosím vyplnenú Prihlášku najneskôr do 18. novembra 2015.