Žilinský biznis networking

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.sbagency.sk, Vydané dňa: 22. 10. 2015

Dňa 29.10.2015 od 17:00 do 21:00 sa v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline od 17:00 hod do 21:00 hod uskutoční Žilinský biznis networking určený pre podnikateľov, konateľov, majiteľov, manažérov. Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia firiem z Čiech, Moravy a Poľska. Účelom podujatia je nadviazanie nových obchodných kontaktov

Informácie : Júlia MIČÚNEKOVÁ, +421 2 502 44 513, micunekova@sbagency.sk