Stretnutie s ekonomickými diplomatmi SR v zahraničí

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.sopk.sk, Vydané dňa: 12. 06. 2015

SOPK Žilina a ZPS v spolupráci s MZVaEZ SR pripravili pracovné stretnutia a priame rokovania s ekonomickými diplomatmi SR akreditovanými v zahraničí. Akcia sa uskutoční dňa 30.6.2015 utorok od 14.15 - 16.45 hod. v kultúrnom a informačnom centre mesta Čadca - Dom kultúry, Matičné námestie 1434/11, ČADCA (parkovanie zabezpečené na námestí pred Domom kultúry zdarma).

Každý z diplomatov bude mať samostatný rokovací stolík, kde budete mať možnosť prejednať obchody, témy, ktoré Vás zaujímajú. Zúčastnené firmy budú mať jedinečnú príležitosť nadviazať priamy osobný kontakt s diplomatmi z tých krajín, s ktorými už majú spoluprácu, prípadne sú predmetom ich záujmu pre budúci export, import, subdodávky, spoločné investície, kooperácie, atď. Účasť bezplatná.Kontakt: SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina, Ing. Róbert Vydra, T: 041-7235 102, -655, F: 041-7235 653, zahrza@za.scci.sk