Kanadsko-Slovenské výskumno-inovačné kontaktné fórum

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.enterpriceeuropenetvork.sk, Vydané dňa: 04. 06. 2015

Dňa 8. júna 2015 sa bude konať Kanadsko-Slovenské výskumno-inovačné kontaktné fórum v konferenčnej miestnosti v budove CVTI (Lamačská cesta 8) v Bratislave od 11-14 hod. Fórum bude zamerané najmä na výmenu poznatkov a tiež ako kontaktné podujatie s lokálnymi firmami a výskumnými pracoviskami.

Cieľom je aj to aby firmy a výskumné pracoviská zo Slovenska a Kanady ďalej komunikovali a spolupracovali. Oblasť inovácií v malom a strednom podnikaní a tiež Smart Cities zahrňa popri urbanizme, architektúre, životnom prostredí a zelenom stavebníctve aj manažment energií, informačné a komunikačné technológie, vyspelé technické systémy, tiež sociálne vedy a bezpečnosť. Atraktívne je aj to, že Európska aliancia pre inovácie EAI tam predstaví aj plánovanú veľkú konferenciú SUMMIT SMART CITY 360 ktorú organizuje na október 2015 a bude prebiehať súčasne v Bratislave a v Toronte (500 účastníkov, 100 rečníkov z 20 krajín). Účasť je bezplatná, počet účastníkov nie je obmedzený. Registrácia emailom na nada.franova@international.gc.ca alebo na mobil 0904 619 728