Prezentácia ekonomického potenciálu, investičného prostredia a perspektívnych investičných projektov Lipeckého kraja

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 28. 04. 2015

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila v spolupráci s Obchodným zastupiteľstvom Ruskej federácie na Slovensku dňa 12. 5. 2015 seminár: „Prezentácia ekonomického potenciálu, investičného prostredia a perspektívnych investičných projektov Lipeckého kraja (RF)“.

Na seminári s prezentáciou ekonomického potenciálu Lipeckého kraja vystúpia predstavitelia jeho Samosprávy, ako aj zástupcovia významných spoločností regiónu. Súčasťou interaktívneho seminára bude aj možnosť obchodných bilaterálnych rokovaní. Účasť na seminári je bezplatná. Bližšie informácie a potvrdenie účasti : babejova@sario.sk, tel.: +421 2 58 260 271, mobil: +421 910 828 216