Medzinárodné kontaktné dni v Užhorode

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Vydané dňa: 27. 04. 2015

SOPK pozýva podnikateľov zúčastniť sa na Medzinárodných kontaktných dňoch v Užhorode, ktoré sa uskutočnia 20- 21.mája 2015 v priestoroch Zakarpatskej obchodno – priemyselnej komory. Tématikou je: „Kovoobrábanie (výroba, obchod a spolupráca v kovovýrobe), zakladanie spoločných podnikov”. STRETNUTIE UMOŽNÍ nadviazať obchodné kontakty s podnikmi – výrobcami produktov a poskytovateľmi služieb, podpísať protokoly o zámeroch, uzavrieť predajné a kúpne zmluvy, založiť si spoločný výrobný podnik.

UČASTNICKÝ POPLATOK: 150 Еur (v hrivnách podľa aktuálneho kurzového lístka NBU za jedného účastníka). Cena zahŕňa: jednoposteľovú izbu na jednu noc, stravovanie, tlmočnícke služby, umiestnenie informácií o firme v katalógu, organizačné náklady. Kontakt: Ukrajina: ++380-312 66-94-62, 66-94-50 E-mail: exib@tpp.uzhgorod.ua