Medzinárodné kooperačné podujatie z oblasti stavebníctva "Slovensko - Ukrajina 2014"

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.enterpriceeuropenetvork.sk, Vydané dňa: 27. 10. 2014

Slovenská obchodná a priemyselná komora a Ukrajinská obchodná a priemyselná komora pripravili v rámci projektu Enterprise Europe Network Medzinárodné kooperačné podujatie "Slovensko - Ukrajina 2014, ktoré sa bude konať dňa 20. novembra 2014 v Užhorode.

Kooperačné rokovania sú zamerané na spoluprácu výrobcov a dodávateľov v segmente stavebníctva (stavebné materiály a technológie, vybavenie budov a bytov, projekty a technológie, inštalácie, vykurovanie, klimatizácia a vetranie, osvetlenie, interiérové vybavenie obytných a kancelárskych priestorov, stavebná chémia, stolárske výrobky...).V prípade záujmu o účasť kontaktujte Regionálnu komoru SOPK v Trenčíne, Ing. Ľudovt Mičuda, Tel.: 032/6525275, mobil: 0948011198, E-mail: ludovit.micuda@sopk.sk