II. hospodárske fórum krajín V4 a Chorvátska

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.mzv.sk, Vydané dňa: 23. 10. 2014

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenské firmy, maklérov a individuálnych investorov o II. hospodárskom fóre krajín V4 a Chorvátska, ktoré sa uskutoční dňa 19.novembra 2014 v Záhrebe.

Podujatie organizačne zabezpečuje ZÚ SR v Záhrebe a bude sa venovať aktuálnej hospodárskej situácii v ChR a v druhej časti podujatia bude priestor vyčlenený pre rokovania B2B firiem s cieľom rozvoja kooperačných a obchodných vzťahov firiem zúčastnených krajín. Počas fóra sa bude diskutovať o nových možnostiach a výzvach na chorvátskom trhu, príležitostiach pri čerpaní EÚ fondov v oblasti budovania infraštruktúry, zatepľovania budov, ochrane životného prostredia, ale aj v potravinárstve, spracovaní kovov a plastov, energetike a farmaceutickom priemysle. Možnosť prihlásenia sa na podujatie : boris.petrik@mzv.sk