Medzinárodné fórum investícií a inovácií Kyjev

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.en, Vydané dňa: 30. 04. 2013

Európska ekonomická komora obchodu a priemyslu Ukrajiny pripravila pre zainteresované subjekty zo Slovenska Medzinárodné fórum investícií a inovácií 15.-17. mája 2013 v Kyjeve.

Predpokladá sa účasť zástupcov z 51 krajín sveta a cca 180 európskych a ukrajinských spoločností. Hlavným cieľom Fóra je oboznámenie potenciálnych zahraničných investorov s prioritnými ukrajinskými investičnými a inovačnými projektmi, podpora vzájomných obchodno-hospodárskych vzťahov medzi zahraničnými subjektmi a ukrajinskými spoločnosťami.