Elektronický podpis - postup jeho získania a využiteľnosť v praxi

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.nadsme.sk, Vydané dňa: 14. 03. 2012

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pripravila dňa 21. marca 2012 v Banskej Bystrici, ( budova Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23 ) odborný seminár „Elektronický podpis - postup jeho získania a využiteľnosť v praxi“

Podujatie je určené najmä malým a stredným podnikateľom a inštitúciám činným v oblasti výskumu a vývoja. Jeho cieľom je oboznámiť verejnosť s problematikou elektronického podpisu (zaručeného el. podpisu), postupnosťou krokov pri jeho získaní a využiteľnosti v praxi. Účasť na podujatí je bezplatná. Kontakt: NADSME, Marek Jurina, tel.: 02/50 2 44 539, fax: 02/50 2 44 501, e-mail : jurina@nadsme.sk