Via Bona Slovakia

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 19. 01. 2012

Nadácia Pontis zahájila 17.januára 2012 prijímanie nominácií do súťaže o prestížne oceneniea Via Bona Slovakia. Nadácia ocenením každoročne vyjadruje verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku kultivujú podnikateľské prostredie vďaka zodpovednému podnikaniu a podporujú okolité komunity rozvíjaním firemnej filantropie.

Nominácie môžete posielať do 16.februára 2012. Via Bona Slovakia sa tradične odovzdáva v rôznych kategóriách. Špeciálnu cenu - Čestné uznanie za mediálny prínos je vždy udelená aj novinárom a médiám, ktorým oblasť zodpovedného podnikania nie je ľahostajná. Snahou projektu je poukazovať na zaujímavé a podnetné príbehy ľudí vo firmách, ktorým okolité prostredie nie je ľahostajné. Máte možnosť zapojiť sa do súťaže o Via Bona Slovakia za rok 2011. Nezáleží na to, či ste veľkí alebo malí. Dôležité sú vaše projekty, ktorými budujete zodpovedný svet okolo nás. Viac informácii o súťaži nájdete na http://www.viabona.sk/