Výzva KaHR-13SP-1001 - upozornenie na predĺženie termínu predloženia žiadosti

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.siea.sk, Vydané dňa: 07. 04. 2011

Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja Dátum vyhlásenia: 26. 4. 2010 Termíny hodnotenia - 1. a 2. kolo: 20. 9. 2010, 30. 6. 2011 Posledný termín predloženia žiadosti: 30. 6. 2011. Bližšie informácie : www.siea.sk