Seminár: REACH – nová chemická legislatíva EÚ

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Vydané dňa: 16. 02. 2011

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) pripravila bezplatný regionálny informačný seminár REACH – nová chemická legislatíva EÚ dňa 23. februára 2011 (streda) v zasadacej miestnosti úradu BBSK, Námestie SNP 23, Banská Bystrica.

Seminár je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť (potenciálnych podnikateľov) a všetkých, ktorých zaujíma uvedená problematika. Počas seminára je bezplatne podávané občerstvenie. Účasť na seminári je bezplatná! Účasť je nutné potvrdiť elektronicky, alebo telefonicky do 21. februára 2011 (pondelok) na adresu chromik@nadsme.sk. Kontakt : NARMSP, PhDr. Milan CHROMIK, tel: 02/ 502 44 526, e-mail: chromik@nadsme.sk