BOIS HABITAT - drevo a bývanie

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Výstavy, Zdroj: www.enterprise-europe-netvork.sk, Vydané dňa: 17. 01. 2011

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci so Zastupiteľským úradom v Belgicku ponúka možnosť účasti a prezentácie Vašej firmy na medzinárodnom veľtrhu BOIS HABITAT (Drevo a bývanie ) v dňoch 25.-28.3.2011 v belgickom Namure s možnosťou nadviazania nových kontaktov zo sekcií: výroba drevených domov, výroba drevených skeletových systémov, zrubov, zateplených systémov, drevených konštrukcií, podlahovín, ostatného čo s drevom súvisí.

V rámci výstavy budú podľa profilov Vašich firiem a požiadaviek oslovené belgické firmy na partnerské stretnutie priamo na stánku. Účasť by bola vo forme spoločného stánku vo veľkosti 25-30 m2 s kuchynkou so spoluúčasťou prihlásených firiem.. Viac o výstave na stránke: www.bois-habitat.be Bližšie informácie : Ing. Ivana Kondášová, tel. 02/48291247, e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk