AutoNet

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.nadsme.sk, Vydané dňa: 17. 01. 2011

Automobilový klaster- západné Slovensko ponúka jedinečnú možnosť pre malých a stredných podnikateľov. V rámci projektu AutoNet ponúkame bezplatnú registráciu a využívanie databázy podnikov z celej strednej Európy. Jedným z hlavných cieľov projektu AutoNet je vytvorenie stabilného zoskupenia spoločností, pre podporu obchodných aktivít malých a stredných podnikateľov v oblasti automobilového priemyslu.

Okrem priamej obchodnej spolupráce ponúka on-line databáza AutoNet aj jednoduchý spôsob registrácie pre účasť na medzinárodných kooperačných stretnutiach, rokovaniach, seminároch a veľtrhoch. Všetky možnosti využitia kooperačných aktivít projektu AutoNet predstavia na krátkom stretnutí „Regionálny informačný deň projektu AutoNet“, ktoré sa bude konať dňa 19. Januára 2011 od 9:00 do 12:00 v priestoroch Trnavskej Radnice (Hlavná 1, 917 01 Trnava). Na tomto informačno-tématickom stretnutí sa účastníci môžu oboznámiť aj s používaním novovzniknutej Kooperačnej databázy. Školenie ako aj registrácia do medzinárodnej databázy sú bezplatné. Kontaktná osoba: Peter Bujňák, Email: bujnak@autoklaster.sk, tel: +421 903 814 777