VEĽTRHY MÓDY A OBUVI STYL, KABO, BRNO

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Výstavy, Vydané dňa: 09. 11. 2010

Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, zástupca veľtrhov STYL a KABO pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských firiem na 37. Medzinárodných veľtrhoch módy a obuvi STYL a KABO v dňoch 15. 2. 2011 až 17. 2. 2011

Zvýraznenou témou februárového veľtrhu STYL bude opäť oblasť nadmerných veľkostí odevov aj spodnej bielizne a tehotenská móda. Cena výstavnej plochy je 1990 Kč/ m2. Pri objednávke plochy do 12. novembra 2010!, uhradení registračného poplatku a 20 % zo základnej ceny plochy, získa vystavovateľ termínový bonus - zľavu vo výške 10 %. Podrobnejšie informácie a formuláre prihlášok sú uvedené na internetových stránkach www.styl.eu alebo www.kabo.cz. Trenčianska regionálna komora - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu organizuje účasť firiem v spoločnom stánku. Uzávierka prihlášok pre účasť v spoločnom stánku je 13. decembra 2010! Kontakt: Ing. Ľudovít Mičuda, Tel.: 032 6525275, Fax: 032 6521023, E-mail: micuda@sopk.sk