Konzultačný deň s China IPR SME Helpdesk

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.nadsme.sk, Vydané dňa: 14. 09. 2010

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s DEVELOPMENT Solutions (China) Ltd / China IPR SME Helpdesk v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network organizuje Konzultačný deň s China IPR SME Helpdesk .Cieľom podujatia je poskytnúť slovenským podnikateľom individuálne konzultácie o možnostiach ochrany priemyselných práv

Vedúci projektu China IPR SME Helpdesk, financovanej Európskou komisiou, p. Simon Cheetham, poskytne každej prihlásenej firme individuálnu konzultáciu o možnostiach ochrany priemyselných práv v Číne, ako aj o službách, ktoré poskytuje China IPR SME Helpdesk európskych podnikateľom. Podujatie sa uskutoční dňa 21. septembra 2010 v čase od 15.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch Ministerstva hospodárstva a výstavby SR na Mierovej 19 v Bratislave. V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť na aleksanyan@nadsme.sk najneskôr do 17. septembra 2010. Účasť na stretnutí je bezplatná. Stretnutie je organizované v nadväznosti na konferenciu „Perspektívy podnikania v Číne: Pomoc slovenským podnikateľom pri vstupe na čínsky trh“, ktorá sa uskutoční 21. septembra 2010 v Bratislave v rámci projektu SlovakAid „Globálne vzdelávanie podnikateľov“ pred zahájením konzultačného dňa.

Kontakt : Tigran ALEKSANYAN, tel.: 02/50 24 45 15, fax: 02/50 24 45 02, e-mail: aleksanyan@nadsme.sk
www.nadsme.sk