Prezentačno-podnikatežská misia na Krétu

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 19. 03. 2010

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s obchodno-ekonomickým oddelením Vežvyslanectva Slovenskej republiky so sídlom v Aténach pripravujú "Prezentačno-podnikatežskú misiu na Krétu" v dňoch 18. - 20. mája 2010.V rámci misie plánuje OBEO uskutočni dve konferencie v mestách Heraklion a Chania. Predmetom konferencie budú odborné prezentácie a bilaterálne rokovania medzi slovenskými a krétskymi podnikatežskými subjektami. V prípade Vášho záujmu zúčastni sa na prezentačno-podnikatežskej misii, je potrebné zaregistrova sa na webovej stránke SARIO.

Kontakt: SARIO, Martinčekova 17, 821 07 Bratislava

Alžbeta Schrammová
teritoriálna manažérka
tel: 02/58 260 320
email: schrammova@sario.sk