Výzva pre výrobcov na podávanie žiadostí na colné suspenzie a colné kvóty

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Zdroj: www.economy.gov.sk, Vydané dňa: 23. 02. 2010

V súčasnosti je možné predkladať žiadosti na otvorenie colných kvót a suspenzií, ktoré po schválení všetkými členmi EÚ a Európskou komisiou (EK) budú platiť od 1. januára 2011.

Návrhy na dočasné pozastavenie cla alebo otvorenie colnej kvóty na priemyselné výrobky na MH SR treba doručiť najneskôr do 5. marca 2010.

Kontakt: Ing. Rudolf Merenyi, tel.: 02/4854 2217, fax: 02/4854 3116, e-mail: merenyi@mhsr.sk