Seminár - Verejné obstarávanie

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.sopk.sk, Vydané dňa: 23. 11. 2009

Cieľom seminára je poskytnúť informácie o schválenej novele zákona o verejnom obstarávaní a o elektronickom verejnom obstarávaní o systéme EVO, ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie. Je určený najmä podnikateľom, ktorí sa uchádzajú o účasť vo verejnom obstarávaní s cieľom získať zákazku.

Dátum konania: 1.12.2009 o 9.00 hod.
Miesto konania: Školiaca miestnosť TTRk SOPK (3. posch.), Trhová 2, Trnava (Bývalá budova Tatraskla)
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Krajčovičová, Tel .: 033/55 12 745 , e-mail: krajcovicova@sopk.sk