Výrobné družstevníctvo č. 4/2007

Autor: Mária Repáňová <mrepanova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 21. 08. 2007

Výrobné družstevníctvo č. 4/2007 prináša:

      Z Predstavenstva CPS
      Dňa 28. júna 2007 sa konalo 8. zasadnutie Predstavenstva COOP PRODUKT SLOVENSKO, ktoré okrem iného prerokovalo informáciu predsedu CPS Ing. Daniela Pavela, zaoberalo sa vyhodnotením priebehu 19. Valného zhromaždenia CPS, prípravou medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO v Nitre, kritériami súťaže o „Najlepšie členské družstvo CPS“ a pod.

      Môže mať sociálne podnikanie u nás zelenú?
      Autorka Ing. Silvia Komariková študovala na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity. Cieľom jej diplomovej práce bolo načrtnúť charakteristiku sociálneho podniku a zobraziť jeho fungovanie v podmienkach slovenskej ekonomiky.

      Najlepšie členské družstvo CPS
      Na základe vyhodnotenia kritérií Súťaže o najlepšie členské družstvo CPS bolo za rok 2006 v kategórii nad 50 pracovníkov už po druhýkrát vyhodnotené výrobné družstvo Služba Nitra. V kategórii do 50 zamestnancov bolo ako najlepšie vyhodnotené družstvo IDOPS Bratislava.
      Čítajte na str. 2

      85. Medzinárodný družstevný deň
      Družstevníctvo je v súčasnosti jednou z najstarších foriem založených na dobrovoľnom združovaní sa. Predstavuje významné a nezastupiteľné miesto vo vývoji spoločnosti tak vo svete, ako aj v slovenskom prostredí.
      Čítajte na str. 3 - 4

      Družstevná cena Samuela Jurkoviča
      Dňa 14. júna 2007 v Bratislave udelila Družstevná únia SR 16 jednotlivcom najvyššie družstevné vyznamenanie – Družstevnú cenu Samuela Jurkoviča, ktorí svoj život a prácu zasvätili rozvoju družstevníctva na Slovensku.
      Čítajte na str. 5

      Sociálny dialóg v európskom kontexte
      V dňoch 18. – 20. júna 2007 sa konal v Prahe už tretí európsky družstevný konvent, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia z výrobného družstevníctva na Slovensku.
      Čítajte na str. 6

      Dar roka 2006
      V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa 13. júna 2007 konalo už tradičné, slávnostné oceňovanie Dar roka 2006. Čestná komisia Slovenskej humanitnej rady dostala 68 návrhov, medzi nimi i návrh COOP PRODUKT SLOVENSKO a Ženského parlamentu Slovenska. Anna Huszárová, predsedníčka družstva NOVID Nováky si ocenenie Dar roka právom zaslúžila.
      Čítajte na str. 7

      Zasadnutie 3. Snemu AZOZP v SR
      sa uskutočnilo 27. júna 2007, na ktorom v správe predsedníčka Výkonnej rady AZOZP v SR zhodnotila činnosť organizácie a zrealizované aktivity od ostatného snemu. V rámci diskusie sa rozprúdila pomerne rozsiahla výmena názorov, pripomienok, ako aj vlastných skúseností prítomných členov asociácie. V závere snemu účastníci schválili uznesenie a spoločne deklarovali presvedčenie, že do budúcna budú vytvorené priaznivejšie podmienky nielen pre zriadenie, ale najmä pre trvalé udržiavanie pracovných miest vytvorených pre občanov so zdravotným postihnutím.
      Čítajte na str. 8

      O pohár predsedu Služba VD Nitra
      Dňa 22. júna 2007 sa uskutočnil IX. ročník medzinárodného futbalového turnaja o Pohár predsedu Služba VD Nitra.
      Čítajte na str. 9

      COOPEXPO 2007
      Na str. 9 – 22 sa prezentujú všetci družstevní vystavovatelia, ktorí sa v pavilóne M3 na Výstavisku Agrokomplex v Nitre v dňoch 16. – 20. augusta 2007 zúčastnili už 14. ročníka medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2007.
      Čítajte na str. 9 - 22

      PONUKA
      náhradného plnenia výrobkami a službami výrobných družstiev invalidov a chránených dielní v členských družstvách CPS.
      Čítajte na str. 23