Pripomienkové konanie – textilné výrobky

Autor: Elena Najšelová <enajselova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 03. 05. 2007

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo na pripomienkové konanie návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami.

Návrh vyhlášky sa týka ekvivalentov označenia „strižná vlna“ používaných v členských štátoch EÚ, charakterizovania vlákna elastolefin a doplnenia smerníc v súvislosti s prístupom Bulharska a Rumunska do EÚ. Vyhláška má nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2008.
Pokiaľ máte pripomienky a návrhy k uvedenej vyhláške, zašlite ich na adresu enajselova(at)cpscoop.sk najneskôr do 20. 5. 2007. Úplné znenie návrhu vyhlášky nájdete na www.mhsr.sk/ Pripomienkové konanie.