Výrobné družstevníctvo č. 6/2006

Autor: Mária Repáňová <mrepanova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 05. 01. 2007

Výrobné družstevníctvo č. 6/2006 prináša:

      Euro a výrobné družstevníctvo
      Zavedenie eura bude v najbližšom desaťročí najväčším integračným krokom SR, ktorý ovplyvní všetkých obyvateľov. Fakt je, že euro je najčastejšie používanou devízou. Zavedenie eura na Slovensku povedie k okamžitým úsporám niektorých transakčných nákladov pri eurových obchodoch alebo k odstráneniu niektorých rizík, čo by malo trvalo zvýšiť hrubý domáci produkt, nakoľko obraz zahraničného obchodu dosahuje viac ako 160 % hrubého domáceho produktu
      Čítajte na str. 3-4

      Rokovanie Celoslovenskej porady predsedov členských družstiev SZVD
      Porada už tradične dáva priestor informovať o jednotlivých aktivitách zväzu na strane jednej a na strane druhej je príležitosťou venovať pozornosť problematike, ktorá sa priamo dotýka života a činnosti našich členských družstiev i zväzu.
      Čítajte na str. 6-7

      S ďalšími predsavzatiami
      Dňa 24.novembra 2006 si v družstve Vzorodev Topoľčany pripomenuli 55. výročie založenia družstva. Dnes sa družstvo zaoberá výrobou ťažkej dámskej konfekcie.
      Čítajte na str. 8

      IDOPS má už svoje miesto na trhu
      Už 15 rokov pôsobí, takpovediac na podnikateľskom družstevnom nebi. Nie je to veľa rokov v živote podnikateľskej firmy. Ale ani málo. Dokázať v tvrdých ekonomických podmienkach, v novom systéme rozvíjajúceho sa trhového mechanizmu, v podmienkach otvorenia sa nášho trhu i podnikateľského priestoru zahraničným podnikateľom, takpovediac z celého sveta, nájsť si svoj priestor na podnikanie prospešné pre členov i 20 zamestnancov, vyžadovalo nemálo úsilia.
      Čítajte na str. 9

      Manchester 2006
      V Manchestri sa v dňoch 9. až 11.novembra 2006 konalo Valné zhromaždenie Európskeho regiónu MDZ. Zúčastnila sa ho delegácia SZVD, ktorá túto príležitosť využila aj na návštevu družstevných podnikov vo Veľkej Británii.
      Čítajte na str. 10-13

      O súčasnosti a budúcnosti
      Tatrachema v Trnave pred viac ako dvoma rokmi prešla dôležitou zmenou. Zhruba desať rokov pred ňou sa družstvo zmietalo v neustálych problémoch, vznikali nedobytné pohľadávky presahujúce 15 miliónovú hranicu.
      Čítajte na str. 14-15

      Zo života Podjavorinského výrobného družstva
      V decembri 2006 si družstvo pripomenulo 58. výročie založenia. Za tieto roky prešlo mnohými zmenami vo výrobnom programe. Napriek všetkým ťažkostiam, s ktorými sa musí každodenne stretávať, sa mu darí plniť plán výroby a predsavzaté úlohy.
      Čítajte na str. 16

      Nitratex príkladom
      Družstvo Nitratex vo Svinnej si pripomenulo 55. výročie založenia družstva. Dnes v toto družstve vyrábajú rôzne druhy netkaných textílií pre odevný, nábytkársky, obuvnícky priemysel, ako aj niektoré druhy netkaných textílii pre technické účely. Popri zabezpečení porovnateľného zárobku s ostatnými výrobcami v okolí je pre 90 zamestnancov družstva dnes už úplnou samozrejmosťou poskytovania príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie, sociálne výpomoci, príspevok na stravu, preplatenie vakcín proti chrípke, odmeny pri životných a pracovných jubileách, vianočné kolekcie, poskytovanie 1 dňa voľna ženám pri príležitosti Dňa matiek a pod..
      Čítajte na str. 17

      Vsadil na kvalitu
      Výrobné družstvo Vzorodev v Prešove má za sebou už 55 – ročnú činnosť. Dnes patrí k podnikom, ktoré si vybudovali svoje miesto a značku kvality v odevnej branži na európskom i vnútornom trhu. Napriek tomu však celý kolektív družstva robí všetko preto, aby ich výrobky naďalej niesli pečať vysokej kvality a maximálne uspokojili svojich zákazníkov.
      Čítajte na str. 18

      Sezónnosť výroby na ústupe
      Výrobná činnosť družstva Šamotka je zameraná na výrobu kameninových sudov na kapustu, na keramické pekáče, vázy, záhradné keramické kvetináče, misky, amfory a rôzne druhy ozdobnej keramiky. Vyrába tiež kŕmidlá v rôznych veľkostiach pre drobnochovateľov.
      Čítajte na str. 19

      Úspešne reprezentovali Bardejov
      Na výstave Mladý remeselník uspeli žiaci zo SOU SLUŽIEB SZVD z Bardejova, keď za umelecko-remeselné spracovanie dreva získali 1. miesto a ocenenie TOP výrobok.
      Čítajte na str. 20

      Bratislava patrila nám
      Žiaci SOU SLUŽIEB SZVD a DOŠ Poprad sa rozhodli opäť spoznávať čaro hlavného mesta. Tri dni nabité bohatým programom priam predurčovala pestrá jesenná zmes bratislavských dominánt a predností.
      Čítajte na str. 21

      V novembri skončili pracovný rok
      Dňom 30.11.2006 skončil sa pre pracovníkov družstva Okrasa pracovný rok.
      Čítajte na str. 22

      Z Predstavenstva SZVD
      Dňa 30. novembra 2006 sa uskutočnilo 4. zasadnutie Predstavenstva SZVD. Predseda zväzu Ing. Daniel Pavel v informácii predsedu informoval členov predstavenstva o aktivitách, zrealizovaných rokovaniach a poskytnutých úveroch za obdobie od 3. zasadnutia predstavenstva v septembri 2006.
      Čítajte na str. 22

      Vidiecka líderka roka 2006
      Na Slovensku, pri príležitosti Svetového dňa vidieckych žien, organizuje VOKA – vidiecka organizácia pre komunitné aktivity okrem iných podujatí aj súťaž Vidiecka líderka roka. Z podnikateliek toto ocenenie získala Ing. Helena Stoláriková, predsedníčka výrobného družstva Vzorodev zo Spišského Podhradia.
      Čítajte na str. 23