Výrobné družstevníctvo č. 3/2006

Autor: Mária Repáňová <mrepanova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 20. 06. 2006

Výrobné družstevníctvo č. 3/2006 prináša:

      Z predstavenstva SZVD
      V dňoch 1. a 2. júna 2006 sa konali zasadnutia Predstavenstva SZVD. Bližšie o rokovaní tohto voleného orgánu, ako aj o programe rokovania prináša informácia z Predstavenstva SZVD.
O priebehu a obsahu rokovania regionálnych porád predsedov členských družstiev sa dočítate v informácii Z regionálnych porád, ktoré sa konali v dňoch 3. – 5. mája 2006.
      Čítajte na str. 2

      Spolupráca môže priniesť prospech všetkým
      Družstevníctvo na Slovensku sa v celej svojej vyše 160 – ročnej histórii snažilo o dobrú spoluprácu so všetkými inštitúciami, ktoré mali možnosť ovplyvniť hospodársky i ekonomický život krajiny, rozvoj zamestnanosti a pomôcť riešiť problémy samotným obciam, mestám či regiónom. Rokovania XVI. snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý sa konal v máji, sa zúčastnil aj predseda SZVD Ing. Daniel Pavel.
      Čítajte na str. 3 - 4

      Z rokovania volených orgánov CECOP
      V Bruseli sa v máji uskutočnilo zasadanie Správnej rady a Valného zhromaždenia CECOP, ktorého sa zúčastnila aj 4-členná delegácia SZVD.
      Čítajte na str. 5

      S bohatým programom
      V dňoch 25. a 26. apríla 2006 sa zišli v Tatranskej Štrbe predsedovia a dôverníci komisií výchovy, starostlivosti o členov a zamestnancov z členských družstiev SZVD, aby získali nové poznatky potrebné pre prácu v komisiách vo svojich družstvách, ale aj preto, aby si zvolili nových členov Rady VSOČZ SZVD.
      Čítajte na str. 6

      Jeho budúcnosť stavať na celistvosti a životaschopnosti
      Dňa 2. júna 2006 sa konalo na pôde Slovenského zväzu výrobných družstiev v Bratislave 18. Valné zhromaždenie SZVD. Svojím programom i obsahom rokovania bolo o to dôležitejšie, lebo po piatich rokoch končilo funkčné volebné obdobie všetkým voleným orgánom zväzu a prítomní si zvolili nových predstaviteľov do týchto orgánov na ďalších päť rokov, tiež schválili zmenu názvu záujmového združenia.
      Čítajte na str. 7 - 17

      O vzájomnej spolupráci
      Na základe pozvania francúzskych družstevníkov uskutočnilo sa 13. mája 2006 v Paríži vo výrobnom družstve ACOME obchodno-marketingové stretnutie, ktorého sa zúčastnila delegácia SZVD vedená jeho predsedom Ing. Danielom Pavelom. Cieľom rokovania bolo vzájomne sa oboznámiť so stavom výrobného družstevníctva v obidvoch krajinách.
      Čítajte na str. 18

      Diamantová plaketa do Pokroku
      Rada VSOČZ SRVD každoročne vyhodnocuje najlepších darcov z radov členov a zamestnancov výrobných družstiev na Slovensku. Diamantovú Janského plaketu získal v tomto roku Jozef Kaizer z výrobného družstva Pokrok Žilina.
      Čítajte na str. 19

      Bol 2. Medzinárodný veľtrh C.S.I.L. úspešný?
      Veľtrhu C.S.I.L, ktorý sa konal 16. – 18. mája 2006 v Bratislave sa zúčastnili v spoločnom stánku Slovenského zväzu výrobných družstiev členské družstvá Fragokov Prešov, Kovex Plavecký Štvrtok, KNK Ľubietová a ATV Strážske.
      Čítajte na str. 20

      TARGI WARSZAVA
      Už po jedenásty raz sa uskutoční Medzinárodný družstevný veľtrh v Poľsku, na ktorom svoje zastúpenie bude mať aj Slovenský zväz výrobných družstiev a jeho členské družstvá.
      Čítajte na str. 21

      Víťazi družstevného turnaja v kolkoch
      Rada VSOČZ SZVD a Slovenský zväz výrobných družstiev zorganizovali 18. mája 2006 v Bratislave jubilejný X. ročník turnaja v kolkoch.
      Čítajte na str. 22