Medzinárodný družstevný veľtrh v Poľsku

Autor: Elena Najšelová <enajselova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výstavy, Vydané dňa: 10. 05. 2006

Slovenský zväz výrobných družstiev, tak ako každoročne v Kielcach, bude organizovať spoločnú účasť družstiev na 11. Medzinárodnom družstevnom veľtrhu v Poľsku, konajúceho sa pod záštitou poľského Ministerstva hospodárstva, ktorý sa po prvýkrát uskutoční v centre Varšavy, v Paláci kultúry a vedy, v dňoch 8. – 9. júla 2006 a bude spojený s priamym predajom prezentovaných výrobkov.

Počas veľtrhu budú prebiehať obchodné stretnutia a zasadnutia na družstevné témy. Na základe pozvania od Národného revízneho družstevného zväzu Poľska budú pre slovenské výrobné družstvá platiť rovnaké exkluzívne podmienky účasti ako pre poľské družstvá, nasledovne:

Výstavná plocha 120 PLN z toho 50% zľava = 60 PLN/m2
Realizácia 60 PLN z toho 50% zľava = 30 PLN/m2
Registračný poplatok 190 PLN, spoluvystavovatelia 100 PLN

Uvedené ceny sú bez DPH.

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa 11. Medzinárodného družstevného veľtrhu vo Varšave v spoločnej expozícii SZVD, zašlite vyplnenú prihlášku na odbor podnikateľských služieb enajselova@szvd.sk, marketing@szvd.sk, najneskôr do 22. mája 2006. Príspevok SZVD bude poskytnutý podľa platných pravidiel poskytovania príspevkov na výstavné, kontraktačné a veľtrhové akcie pre rok 2006, schválených predstavenstvom SZVD. Náklady spojené s dopravou a ubytovaním si družstvá hradia samostatne.

Organizátor veľtrhu: www.targikielce.pl
Miesto konania veľtrhu: www.pkin.pl
Kontakt: odbor podnikateľských služieb SZVD 02/58 241 221, 222.