Výrobné družstevníctvo č. 2/2006

Autor: Mária Repáňová <mrepanova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 25. 04. 2006

Výrobné družstevníctvo č. 2/2006 prináša:

      Valné zhromaždenie SZVD zvolané
      Predstavenstvo SZVD zvolalo 18. Valné zhromaždenie SZVD na 2. júna 2006 do Bratislavy. V súvislosti s jeho prípravou budú sa ešte v máji konať regionálne porady predsedov členských družstiev SZVD. Regionálne porady predsedov členských družstiev SZVD podľa jednotlivých vyšších územných celkov sa už uskutočnili 24. – 31. marca 2006.
      Čítajte na str. 2

      Dohoda o spolupráci
      V hlavnom meste Chorvátska sa konal okrúhly stôl pod názvom „Chorvátske družstvá veteránov – nová podnikateľská sila“. Na základe pozvania podpredsedníčky vlády pani Jadranky Kosorovej sa tohto podujatia zúčastnili aj zástupcovia SZVD: Ing. Daniel Pavel, predseda SZVD a Ing. Dušan Vinčur, predseda Kontrolnej komisie SZVD. Po prezentácii chorvátskeho a slovenského družstevníctva podpísali čelní predstavitelia družstevníctva z obidvoch krajín rámcovú dohodu o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi Slovenským zväzom výrobných družstiev a Chorvátskym zväzom družstiev veteránov.
      Čítajte na str. 3 - 4

      Stretnutie s poľskými družstvami
      Na slovensko-poľských hraniciach sa konalo marketingovo-obchodné stretnutie predsedov slovenských a poľských družstiev. Nadviazalo tak na stretnutie z mája 2005 v Turčianskych Tepliciach. Slovenskú stranu prezentovali predsedovia družstiev Podjavorinské Stará Turá, Elektroplast Prešov, Obzor Lipany, Atak Prešov a Eurokov Orlov.
      Čítajte na str. 5

      Blahoželáme
      Významného životného jubilea sa dožila Anna Ostružiarová, predsedníčka VD Okrasa Čadca a Ing. Juraj Sokol, predseda družstva FLOS Banská Bystrica. Celoživotná práca Jána Hvoždaru v súvislosti s jeho odchodom do dôchodku z výrobného družstva Podjavorinske Stará Turá bola ocenená vyznamenaním Plaketou SZVD. Na výročnej členskej schôdzi výrobného družstva Kovotvar Kúty vyše 400-členný kolektív zase ocenil dpt. Celestína Hadidoma za tridsaťosemročnú prácu v družstevníctve a tridsaťročnú prácu vo funkcii predsedu, ktorý z tohto družstvá odišiel 31. marca 2006 do dôchodku.
      Čítajte na str. 6 - 7

      Slovmont Ružomberok – Dodávateľ technických riešení vo vykurovaní
      Výrobné družstvá na Slovensku sú tiež malými a strednými podnikmi. V minulosti i dnes, mnohé z nich pružne reagovali a reagujú na požiadavky doby i trhu ako takého. Dokážu pritom aj zavádzať nové progresívne technológie. Takýmto družstvom je aj SLOVMONT v Ružomberku.
      Čítajte na str. 8 - 9

      Ochrana životného prostredia vecou všetkých
      Rozhovor s Ing. Ľubomírom Sládekom, predsedom družstva Nitratex Snina o živote a práci 120 - členného kolektívu družstva, o jeho podnikateľských aktivitách a snahe riešiť problematiku ochrany životného prostredia nielen v družstve, ale i obci Snina.
      Čítajte na str. 10

      Rozkvet pre lyžiarov
      Výrobné družstvo Rozkvet v Banskej Bystrici sa zaslúžilo o znovuzrodenie Krížnej, krásneho kúta našej slovenskej prírody, ktorý sa nachádza neďaleko od Banskej Bystrice.
      Čítajte na str. 11

      S predstaviteľmi politických strán na Slovensku o družstevnom podnikaní
      Končí sa ďalšie volebné obdobie, čakajú nás voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Výrobné družstevníctvo v celej svojej vyše 100 – ročnej histórii zohrávalo veľkú úlohu v starostlivosti o svojich členov a zamestnancov, ale aj v zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím. Dnes sú títo ľudia, viac menej, na ťarchu štátu. V záujme pozdvihnúť myšlienku družstevného podnikania aj v tomto rezorte do budúcnosti a v snahe pomôcť novej vláde hľadať spoločnú cestu, napríklad pri riešení zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím oslovili sme predsedov 7 politických strán (KDH, ĽS HZDS, SDKÚ – DS, SF, SMER – SD, SMK a SNS), ktorým sme položili tri otázky.
      Čítajte na str. 12 - 15

      Valné zhromaždenie Stavebného cechu – veľtrh CONECO
      V dňoch 4. – 8.apríla t.r. konal sa 27.ročník medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO. V deň jeho otvorenia uskutočnilo sa aj Valné zhromaždenie Stavebného cechu. Po jeho konaní sa členovia a hostia premiestnili na najväčší veľtrh v oblasti stavebníctva a výstavby CONECO, na ktorom v stánku SZVD Bratislava – Stavebný cech sa prezentovali družstvá Pokrok Žilina, TECHNOPLAST Topoľčany, KOVODRUŽSTVO Bratislava, NOVOCHEMA Levice, KOVOTVAR Kúty, STOVA Spišská Nová Ves - nový člen Stavebného cechu a IDOPS Bratislava.
      Čítajte na str. 16 - 17

      Informácie
      O konaní medzinárodného veľtrhu nábytku a bytových doplnkov Nábytok a bývanie v Nitre, o veľtrhu módy, textílií a koženého tovaru v strednej Európe STYL, KABO Brno, ako aj o pripravovanom medzinárodnom veľtrhu C.S.I.L, ktorý sa uskutoční 16. – 18.5.2006 v Bratislave sa dozviete z informácie na str. 18. Jej súčasťou je aj informácia o účasti našich družstiev na týchto veľtrhoch a výstavách.
      Čítajte na str. 18

      Poradenstvo a vzdelávanie v kocke
      Ponúka celej šírke podnikateľského spektra, ale aj ostatným záujemcom z radov inštitúcií a občanom Národný poradenský a vzdelávací systém na internetovej stránke www.profesor.sk..
      Čítajte na str. 19

      Naša poradňa
      Prináša informácie o novele Exekučného poriadku a o tom, ktoré rozhodnutia sú v zmysle Exekučného poriadku exekučným titulom. Tiež sa dozviete či môže zamestnanec využiť zákonnú možnosť okamžite skončiť pracovný pomer, alebo či môže pri skončení pracovného pomeru požadovať od zamestnávateľa vyplatenie mzdy ku dňu skončenia pracovného pomeru a nie v termíne splatnom na vyplatenie mzdy u zamestnávateľa.
      Čítajte na str. 20 - 21

      Z predstavenstva SZVD
      Dňa 19. apríla 2006 sa uskutočnilo rokovanie 34. zasadania Predstavenstva SZVD vo výrobnom družstve POKROK Žilina. Nosným obsahom rokovania bolo predrokovanie materiálov, ktoré budú predložené 18.Valnému zhromaždeniu SZVD.

      Valné zhromaždenie DÚ SR
      Dňa 20.apríla t.r. konalo sa XV. Valné zhromaždenie Družstevnej únie SR, na ktorom okrem iného v zmysle Stanov DÚ SR bol za predsedu zvolený Ing. Václav Fabrici a za podpredsedu Ing. Adrián Ďurček, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko. Za predsedníčku Kontrolnej komisie DÚ SR zase Ing. Annu Kulichovú, predsedníčku VD VZOR Zvolen.

      SNEM RÚZ SR
      Uskutočnil sa 21.apríla 2006 za účasti predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu a ďalších ministrov vlády I. Mikloša, L.Gyurovszkého a J. Malchárka. Okrem toho, že zhodnotil činnosť Republikovej únie zamestnávateľov SR za uplynulé obdobie, zvolil členov Prezídia a Dozornej rady RÚZ SR na ďalšie funkčné obdobie. Za člena prezídia únie bol zvolený aj Ing. Daniel Pavel, predseda Slovenského zväzu výrobných družstiev.
      Čítajte na str. 22

      Prvá lastovička
      V Strednom odbornom učilišti služieb SZVD v Bardejove sa konal barmanský kurz. Ako povedal lektor a známy slovenský barman Ján Majoroš, je to prvá lastovička na tejto škole a v tomto smere pre učebný odbor Hostinský a študijný odbor Spoločné stravovanie.
      Čítajte na str. 23