Európska komisia zaviedla anti-dumpingové clo pre koženú obuv z Číny a z Vietnamu

Autor: Elena Najšelová <enajselova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 24. 03. 2006

Na základe šetrenia EK a odporučenia európskeho komisára pre obchod Petra Mandelsona, Európska komisia zaviedla antidumpingové clo pre koženú obuv z Číny a z Vietnamu na obdobie piatich mesiacov.

Dočasné clo začne platiť od 7. apríla 2006 na úrovni 4 % a postupne sa bude zvyšovať na 19,4 % pre Čínu a 16,8 % pre Vietnam. Prešetrovanie poskytlo presvedčivé dôkazy o intervencii štátu, o dumpingu a ujme spôsobenej výrobcom EÚ. Podrobnejšie informácie sú uvedené na adrese: http://europa.eu.int/comm/trade/issues/respectrules/anti_dumping/pr230306_en.htm