Strojársko-automobilová misia

Autor: Daniel Piatnica <dpiatnica(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 24. 03. 2006

Obchodné oddelenie Veľvyslanectva USA pozýva všetkých záujemcov na pracovné stretnutie s členmi americkej podnikateľskej misie, zamerané na strojársky a automobilový priemysel, ktoré sa bude konať dňa 7. apríla 2006 v hoteli Marrol’s v Bratislave.

Uvedené spoločnosti pricestujú pod záštitou Asociácie výrobných technológií - AMT (The Association For Manufacturing Technology) v rámci obchodnej misie organizovanej Ministerstvom obchodu USA. Na Slovensku budú v dňoch 5. až 7. apríla 2006.
Všetky uvedené spoločnosti si na Slovensku hľadajú distribútora, prípadne obchodného zástupcu, alebo majú záujem o priamy predaj svojich výrobkov na Slovensku.
Popis spoločností so špecifikáciou ponúk je na web stránke.
Ak máte záujem zúčastniť sa stretnutia je potrebné vyplniť formulár ktorý je na tej istej web stránke.

Kontakt:

Embassy of the USA/U.S. Commercial Service
Panská 14
814 99 Bratislava
P.O. Box 309
Marián Volent
Fax: +421 2 5920 5333
Tel.: +421 2 5920 5311
Email: bratislava.office.box@mail.doc.gov
www: www.buyusa.gov/slovakia