Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Autor: Elena Najšelová <enajselova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 16. 03. 2006

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2, vyhlásilo dňa 15. 3. 2006 výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2, pre opatrenia:

1.1. Rozvoj malého a stredného podnikania
1.2. Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
1.3. Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu
1.4. Podpora spoločných služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie

Termín predkladania žiadostí: do 30. 6. 2006

Bližšie informácie o oprávnených aktivitách a o podmienkach získania finančných prostriedkov nájdete na stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja www.build.gov.sk a na www.strukturalnefondy.sk.