Máte problém s odpredajom nehnuteľností a pozemkov?

Autor: Daniel Piatnica <dpiatnica(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 15. 03. 2006

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spustila on-line databázu nehnuteľností a voľných pozemkov, ktorá predstavuje základný informačný zdroj pre vypracovanie ponuky vhodných lokalít pre potreby zahraničného, resp. domáceho investora.

Na internetovej stránke agentúry SARIO je umiestnený dotazník, ktorý špecifikuje rozsah potrebných informácií, ktoré agentúra na účely prvého prieskumu potrebuje. Po vyplnení a odoslaní dotazníka na adresu agentúry jej regionálni zástupcovia v teréne pozbierajú všetky informácie potrebné na zaradenie do databázy.
Tento proces má stanovené lehoty, takže nehnuteľnosť bude v databáze do 2 týždňov po prijatí dotazníka, ak vlastník pozemku alebo nehnuteľnosti predloží všetky stanovené podklady. Ďalšie informácie ...