Dotazník o bariérach zahraničného obchodu

Autor: Elena Najšelová <enajselova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 06. 03. 2006

Na stránke Ministerstva hospodárstva SR je uverejnený dotazník, prostredníctvom ktorého máte možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky, pokiaľ ste sa pri obchodovani s tretími krajinami stretli s prekážkami, ktoré bránia zahraničnému obchodu.

Stratégia prístupu na trhy tretích krajín je pilierom spoločnej obchodnej politiky EÚ, ktorej cieľom je redukcia obchodných prekážok vznikajúca exportérom tovarov a služieb z EÚ. Výrobcovia, obchodníci a profesné zväzy členských krajín EÚ majú bezplatný prístup k databáze informácií o prístupe na trhy tretích krajín. Databáza je priebežne aktualizovaná, komunikatívny jazyk – angličtina.