Pozvánka na seminár „Využitie databázy EÚ o prístupe na trhy tretích krajín“

Autor: Elena Najšelová <enajselova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Vydané dňa: 21. 02. 2006

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky organizuje dňa 28. februára 2006 seminár na tému „Využitie databázy EÚ o prístupe na trhy tretích krajín“, určený slovenským vývozcom, podnikateľským zväzom a obchodným komorám.

Cieľom seminára je predstaviť Market Access Database ako dôležitý databázový nástroj Európskej únie v stratégii prístupu na trhy tretích krajín. Seminár sa bude konať na Ministerstve hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava, v zasadačke č. 20.
V prípade záujmu o účasť prihláste sa na seminár najneskôr do 24. 2. 2006 e-mailom na adresu: seminar@economy.gov.sk. Seminár je bezplatný.