Uplatňovanie smernice o stavebných výrobkoch

Autor: Renáta Kotúčová <rkotucova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Vydané dňa: 01. 02. 2006

SOPK v spolupráci s TAIEX si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný seminár "Uplatňovanie Smernice o stavebných výrobkoch", ktorý sa bude konať dňa 10. marca 2006 (piatok) v Bratislave.

Prihlášku pošlite faxom na číslo 02/54430754, príp. e-mailom: zahranicne@sopk.sk najneskôr do 13. februára 2006. Bude zabezpečené zdarma tlmočenie do slovenského jazyka, ako aj ubytovanie v mieste konania seminára v prípade, ak je vzdialenosť Vašej firmy od miesta konania nad 200 km.

Všetky informácie Vám budú zasielané na e-mailové adresy, ktoré si vyznačíte v prihláškach, preto prosím uvádzať funkčné e-mailové adresy.