Odborné školenie k daňovému priznaniu za rok 2005

Autor: Václav Majerník <vmajernik(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Vydané dňa: 26. 01. 2006

Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje odborné školenie pre členské výrobné družstvá k „Daňovému priznaniu za rok 2005“.

Školenie sa uskutoční 14. februára 2006 (utorok) od 9:00 h vo veľkej zasadačke zväzu č. 608 na 6. poschodí. Predpokladané ukončenie cca 14:00 h.

Lektor školenia: Ing. Nataša Luknárová, Daňové riaditeľstvo SR Bratislava

Otázky a podnety do diskusie môžete zasielať na adresu:
Ing. Štefánia Repaská
riaditeľka odboru poradenských služieb SZVD
Mliekarenská 10
824 92 Bratislava 26
e-mail: srepaska@szvd.sk
fax.:02/53412407
Školenia sa môže zúčastniť ľubovoľný potrebný počet pracovníkov družstva bez prihlásenia.
Na školenie so sebou prineste tlačivo daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.