Špeciálne úvery pre MSP z menších miest a obcí

Autor: Elena Najšelová <enajselova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 26. 01. 2006

Unibanka v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Európskou úniou prináša úver určený výlučne pre malých a stredných podnikateľov v mestách a obciach do 25 tisíc obyvateľov.

Úverom možno financovať investičné zámery od nákupu strojov a strojných zariadení na výrobné účely, poskytovanie služieb, nákup alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti určenej na podnikanikateľské účely - investičný úver alebo prevádzkový kapitál pre výrobné účely alebo poskytnutie služieb – prevádzkový úver. Maximálna výška úveru je 9 mil. Sk so splatnosťou do 5 rokov.
Podrobnejšie informácie o podmienkach získania tohto špeciálneho úveru sa dozviete na www.unibanka.sk alebo v jednotlivých regionálnych pobočkách Unibanky.