Podpora zakladania MSP v SR, zmeny v zdaňovaní FO, zmeny zákonov o daniach

Autor: Renáta Kotúčová <rkotucova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Vydané dňa: 24. 01. 2006

NARMSP, EURO INFO CENTRE, SOPK, ECONET platform, INOVA SLOVAKIA n. o., organizujú seminár v rámci projektu „Podpora hospodárskej a podnikateľskej spolupráce prihraničných regiónov Slovensko – Rakúsko“, ktorý sa uskutoční dňa 26. 1. 2006 (štvrtok) od 9:00 – 13:00 h v priestoroch NARMSP, Záhradnícka 153, Bratislava.

Seminár je bezplatný. Vyplnenú prihlášku zašlite čo najskôr elektronicky na nemethova@nadsme.sk alebo faxom na 02/55571602.

Program:

9:00 - 9:15 Registrácia účastníkov, uvítanie hostí, a otvorenie seminára
9:15 - 10:15 Podpora zakladania MSP v SR
Ing. Zuzana Szabóová, riaditeľka RPIC Komárno
10:15 - 10:30 prestávka
10:30 - 11:00 pokračovanie, Podpora zakladania MSP v SR, diskusia
Ing. Zuzana Szabóová, riaditeľka RPIC Komárno
11:00 - 12:30 Zmeny v zdaňovaní FO, zmeny zákonov o daniach
12:30 - 13:00 Diskusia, predstavenie aktivít Econet Platforma
13:00 Záver