Podnikateľský klub

Autor: Renáta Kotúčová <rkotucova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Vydané dňa: 24. 01. 2006

NARMSP, EURO INFO CENTRE, SOPK, ECONET platform, INOVA SLOVAKIA n. o., organizujú stretnutie podnikateľov „Podnikateľský klub“, ktorý sa uskutoční dňa 7. 2. 2006 (utorok) od 17:00 – 20:30 h v priestoroch Kongresového centra Technopol, Kutlíková 17, Bratislava - Petržalka.

Stretnutie je bezplatné. Vyplnenú prihlášku zašlite čo najskôr elektronicky na nemethova@nadsme.sk alebo faxom na 02/55571602.

Program:

17:00 Uvítanie účastníkov, hostí, a otvorenie podnikateľského klubu
17:05 - 17:45 Podpora malého a stredného podnikania v SR
Ing. Pál Csáky, podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
17:45 - 18:15 Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 - 2013
Mgr.Ľubica Sabadošová, MBA, koordinátorka pre NSRR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
18:15 - 18:40 Vzdelávanie nutný predpoklad úspechu
Ing. Pavol Timko, zakladateľ firmy Business Success s.r.o.
18:40 - 18:50 Predstavenie aktivít projektu Econet platforma
19:00 - 20:30 Voľná diskusia spojená s malým očerstvením
20:30 Záver