Výrobné družstevníctvo č. 11-12/2005

Autor: Mária Repáňová <mrepanova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 16. 01. 2006

Výrobné družstevníctvo č. 11-12/2005 prináša:

      Novid príkladom
      Vo výrobnom družstve invalidov NOVID Nováky je zamestnaných takmer 20 ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou. Zaoberajú sa prevažne šitím pracovných odevov, tašiek, mycích handier, výrobou pršiplášťov i výrobou termokried. Hlavnú náplň ich činnosti v súčasnosti predstavuje autokabeláž, ktorú denne dodávajú pre japonskú firmu so sídlom v Prievidzi – pobočku Yazaki Slovakia, spol. s. r. o.

      Z predstavenstva SZVD
      V dňoch 13. októbra 2005 a 8. decembra 2005 konalo sa 31. a 32. zasadnutie Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev.
      Čítajte na str. 2

      Príhovor predsedu SZVD
      Ani sme sa nenazdali a opäť je tu koniec roka. Čas bilancovania, vianočných a novoročných predsavzatí. Čas, kedy sa zamýšľame nad výsledkami svojej práce, nad dosiahnutými úspechmi či problémami. Nad tým, čo musíme ešte urobiť pre to, aby v novom roku, roku 2006, bola naša práca a činnosť naďalej zmysluplná a priniesla prosperitu pre všetkých.
      Čítajte na str. 3-4

      Priestor a príležitosť na vzájomnú informovanosť
      Už po tretí rok po sebe sa uskutočnila v dňoch 19. – 20. októbra 2005 Celoslovenská porada predsedov členských družstiev Slovenského zväzu výrobných družstiev. „Táto porada je priestorom a príležitosťou na to, aby sme sa navzájom informovali o aktivitách zväzu a o záležitostiach z vnútro zväzového života. Bude tiež príležitosťou venovať pozornosť problematike, ktorá sa priamo dotýka života a činnosti jednotlivých členských družstiev“ .- povedal v jej úvode predseda SZVD Ing. Daniel Pavel.
      Čítajte na str. 5-6

      Spoločne sme prispeli k riešeniu európskeho problému
      O nepriaznivom vývoji, ktorý nastal v textilnom a odevnom priemysle po uvoľnení dovozných kvót od 1.1.2005, sa už veľa napísalo. Záplavy lacného textilného tovaru z Ázie ovplyvnili začiatkom tohto roka v negatívnom zmysle aj činnosť slovenských textilných a odevných výrobných družstiev.
      Čítajte na str. 7

      S novou technológiou a efektívnym riadením do budúcnosti
      Pri príležitosti 60.výročia založenia výrobného družstva Tatrachema Trnava sa konalo 11. novembra 2005 slávnostné zasadnutie predstavenstva družstva, kontrolnej komisie a komisie výchovy, starostlivosti o členov a zamestnancov.
      Čítajte na str. 8

      Minulosť i súčasnosť stavia na ľudskej práci a jej hodnotách
      Vzor, výrobné družstvo Zvolen si začalo písať svoju históriu ešte v roku 1945, keď sa 24 krajčírov z Banskej Bystrice rozhodlo založiť družstvo na výrobu konfekcie a bielizne pod názvom ROBOTODEV.
      Čítajte na str. 9-11

      Slnko svieti rovnako
      O niekoľko dní sú tu zase Vianoce. Sviatky, o ktorých právom hovoríme, že sú najkrajšie v roku. Počas nich sa akosi dokážeme viac rozdať a snažíme sa byť milšími. Nielen na svojich najbližších.
      Čítajte na str. 12-13

      Služby na profesionálnej úrovni
      Hlavnou činnosťou družstva K-PLAST Nová Baňa je výroba plastových dielov vstrekovaním podľa potrieb zákazníka.

      Móda a krása sa stretli v Bratislave
      Medzi viac ako 60-mi vystavovateľmi na 13.ročníku medzinárodného veľtrhu dekoratívnej kozmetiky a zdravého životného štýlu INTERBEAUTY a 4. ročníku výstavy INTERMÓDA malo svoje zastúpenie aj výrobné družstvo TEX-PRINT Gajary.
      Čítajte na str. 14

      Dubový masív s dôrazom na detail
      Výrobné družstvo JAVORINA, ktoré sa len pred pár rokmi z klasickej drevárskej výroby preorientovalo na výrobu nábytku z dubového masívu, zaznamenáva u spotrebiteľov stále väčší úspech.
      Čítajte na str. 15

      Sociálna ekonómia: Aktér globalizácie
      Začiatkom novembra 2005 sa vo Francúzsku konalo už v poradí druhé stretnutie aktérov sociálnej ekonómie z celého sveta, ktorého ústredným motívom bolo vnímanie a prejavy sociálnej ekonómie v rámci globalizácie.
      Čítajte na str. 16

      Zo života a práce žiakov
      O tom, akú exkurziu sa podarilo do Bratislavy zorganizovať SOU služieb SZVD Poprad, ale i o tom, že žiaci tohto učilišťa získali rôzne ocenenia na viacerých súťažiach sa dočítate
      na str. 16

      Naša poradňa
      Tento raz prináša články na tému: Podiely na hospodárskom výsledku nepracujúcich členov, Bezdôvodné obohatenie v pracovných vzťahoch a Dôraz na účtovníctvo.
      Čítajte na str. 20-21

      Na voľnú chvíľu
      V rubrike sa poobhliadneme ešte za XI. ročníkom turistického zrazu členov a pracovníkov z členských družstiev Slovenského zväzu výrobných družstiev, zoznámime s básňou od autora Júliusa Markuša, ktorú napísal a venoval tomuto zrazu, ale si s množstvom receptov.
      Čítajte na str. 22-23