Pozvánka na Vianočné trhy SZVD

Autor: Elena Najšelová <enajselova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 22. 11. 2005

belSlovenský zväz výrobných družstiev Vás pozýva na VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa budú konať dňa 8. 12. 2005 v Bratislave na Mliekarenskej ul. 10, v zasadačke na 6. poschodí od 9.00 – 14.00 h.
Dvadsať výrobných družstiev bude predávať tradičné slovenské výrobky, ktoré sú vhodné ako vianočné darčeky alebo dotvárajú príjemnú vianočnú atmosféru.

Kontakt:
Slovenský zväz výrobných družstiev, Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava
E. Najšelová - odbor podnikateľských služieb, tel.: 02/58 241 221, 222, e-mail:enajselova@szvd.sk, marketing@szvd.sk