COOPEXPO 2005 v číslach a fotografiách

Autor: Daniel Piatnica <dpiatnica(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výstavy, Vydané dňa: 21. 11. 2005

V dňoch 18. – 23. 8. 2005 vo Výstavnom areáli AGROKOMPLEX – výstavníctvo Nitra v pavilóne M3 sa uskutočnil 12. ročník medzinárodnej družstevnej výstavy spotrebného tovaru COOPEXPO 2005 s nasledovným zhodnotením.
Počet vystavovateľov: celkom za družstevníctvo 80, 61 členských družstiev a SOU SZVD

Výstavná plocha:

SAMOSTATNÉ EXPOZÍCIE 17 družstiev + 2 SOU (foto)
ATAK Prešov, AVANA Stupava, DRUTECHNA Bratislava, FATIA Trenčín, FROTEX Dlhé Pole, IVACHEM Bratislava, JUHODREVO Nové Zámky, KNK Ľubietová, KOVOTEX Trenčín, KOVOTVAR Kúty, POKROK Žilina, REMESLOSERVIS Nitra, SLOVODEV Galanta, SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ MAJOLIKA Modra, ÚSVIT Bratislava, VELIX Bratislava, VZOR Zvolen, SOU Poprad, SOU Bardejov

SPOLOČNÁ EXPOZÍCIA VD 25 družstiev (foto)
DUNATEX Dunajská Streda, ĎUMBIER Liptovský Mikuláš, ELEKTROPLAST Prešov, ELENPRINT Bratislava, FRAGOKOV Prešov, KOPLAST Horná Štubňa, KOVEX Plavecký Štvrtok, K-PLAST Nová Baňa, LAVANYA Rohožník, LUBONAS Hlohovec, NITRATEX Svinná, NOVODEV Nové Zámky, OKRASA Čadca, OTTO MONT Nová Baňa, PODJAVORINSKÉ Stará Turá, PODTATRAN Poprad, ŠAMOTKA Hrnčiarske Zalužany, TATRACHEMA Trnava, UNIKOS Slatinka nad Bebravou, VZOR Zvolen, VZORODEV Bratislava, VZORODEV Prešov, VZORODEV Spišské Podhradie, VZORODEV Žilina, ZEMPLÍN Vranov nad Topľou

SPOLOČNÁ EXPOZÍCIA VDI 11 družstiev (foto)
ATAK Prešov, DOZA Sobrance, FLOS Banská Bystrica, KNK Ľubietová, KOVOTEX Trenčín, NOVID Nováky, ROZKVET Banská Bystrica, VELIX Bratislava, ÚSVIT Bratislava, REMESLOSLUŽBA Košice, ZDRUŽENA Spišská Nová Ves

STAVEBNÝ CECH 12 družstiev (foto)
DRUVOS Martin, IDOPS Bratislava, KOVODRUŽSTVO Bratislava, MEDZOR Medzev, NOVOCHEMA Levice, SLOVMONT Ružomberok, TECHNOPLAST Topoľčany, ROBSTAV Liptovský Mikuláš, DRUŽBA Trnava, SPEKTRUM Prešov, STAVBA Topoľčany

COOP JEDNOTA Nitra predaj výrobkov 8 VD (foto)
VZORODEV Prešov, LAVANYA Rohožník, ĎUMBIER Liptovský Mikuláš, ELEKTROPLAST Prešov, OKRASA Čadca, KOPLAST Horná Štubňa, KNK Ľubietová, NOVID Nováky

Zahraniční vystavovatelia: (foto)

SČMVD – celkom 13 z toho: ZWIAZEK LUSTRACYJNY SPOLDIELZIELNI PRACY - Revízne združenie výrobných družstiev z Varšavy – celkom 2 družstvá:
Módna prehliadka: v ôsmych módnych blokoch, ktoré sa konali v dňoch 18., 20. a 21. 8. 2005 predstavilo svoje najnovšie kolekcie celkom 8 VD: (foto) Ocenenie expozícií: (foto)
Ceny za najlepšie expozície získali tieto VD:
1. miesto KOVOTVAR Kúty
2. miesto STAVEBNÝ CECH
3. miesto SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ MAJOLIKA Modra
Náklady: príspevok SZVD družstvám 984 tis. Sk.

Zhodnotenie:
1. Z pohľadu účasti na výstave
Na tomto ročníku sa zúčastnilo - prezentovalo 61 družstiev. Je to najviac od roku 1998 a predstavuje viac ako polovicu (55,5 percentný podiel) z celkového počtu členských družstiev SZVD.
Od roku 2001 je zaznamenaný každoročne nárast vystavujúcich družstiev - viď nasledujúca tabuľka.

Účasť zahraničných vystavovateľov je približne na rovnakej úrovni.
České družstvá:
2005 – 13 družstiev a 90 m2 výstavnej plochy
2004 - 19 družstiev a 126 m2 výstavnej plochy
2003 - 14 družstiev a 80,5 m2 výstavnej plochy
Poľské družstvá:
2005 – 2 družstvá a 30 m2 výstavnej plochy
2004 – 2 družstvá a 24 m2 výstavnej plochy
2003 - 6 družstiev a 42 m2 výstavnej plochy
POROVNANIE ÚČASTI ČLENSKÝCH DRUŽSTIEV NA VÝSTAVE COOPEXPO

Ukazovateľ / rok 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Počet zúčast. vystavovateľov 61 60 59 56 40 54 48 65
Celkom výstavná plocha (m2) 683 690 699 687 570 884 860 589
Samostatné exp. poč.vd (m2) 19 (253) 19 (292) 22 (359) 24 (350) 23 (323) 27 (435) 30 (576) 45 (399)
Spoločná exp. poč.vd (m2) 29 (170) 28 (156) 23 (130) 23 (127) 16 (72) 20 (168) 10 (134) 10 (72)
Stavebný cech poč.vd (m2) 12 (64) 12 (88) 14 (80) 9 (80) nebol 7 (104) 7 (112) 10 (100)