CONECO 2006 – RACIOENERGIA – CLIMATHERM

Autor: Renáta Kotúčová <rkotucova(at)cpscoop.sk>, Téma: Výstavy, Vydané dňa: 16. 11. 2005

27. medzinárodný veľtrh stavebníctva – 16. medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie – 10. medzinárodná výstava klimatizácie a vzduchotechniky sa uskutoční v dňoch 4. – 8. 4. 2006 v Inchebe v Bratislave. Bližšie informácie na www.incheba.sk alebo rkotucova@szvd.sk. Prihlásiť sa môžete formou emailu na rkotucova@szvd.sk najneskôr do 12. 12. 2005.

Problematika stavebníctva, jeho vývoj, uplatňovanie nových materiálov a nových konštrukčných riešení, úzko súvisí aj so šetrením a vyšším zhodnocovaním energií, ktoré sa aktuálne dotýka nielen výrobcov ale aj spotrebiteľov.