Výrobné družstevníctvo č. 9-10/2005

Autor: Mária Repáňová <mrepanova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 17. 10. 2005

Výrobné družstevníctvo č. 9-10/2005 prináša:

      Družstevná produkcia zaujala aj prezidenta
      V rámci konania medzinárodného veľtrhu Agrokomplex v Nitre konal sa v dňoch 18. – 23. augusta 2005 12. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO.
      Čítajte na str. 3-10

      Formou subdodávok na prácach aj v zahraničí
      Stavebný cech už roky využíva významné slovenské, ale i medzinárodné veľtrhy na to, aby nielen prezentoval svoje zámery a ciele družstevných stavebných podnikateľov, ale aj ukázal na široké spektrum činnosti družstiev v rôznych odvetviach, nielen stavebníctva.
      Čítajte na str. 11

      Jubilujúca ODETA
      V auguste t. r. tomu bolo 60 rokov, čo sa 10 krajčírov a pomocných robotníkov rozhodlo založiť družstvo, predchodcu terajšieho družstva ODETA v Michalovciach.
      Čítajte na str. 12-13

      Profesionálnosť našim družstvám nechýba
      Jednou z ciest ako možno sa oboznámiť s problematikou družstiev a so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím v krajinách Európy je navštíviť ich.
      Čítajte na str. 14-15

      Manažérske systémy podľa európskych noriem
      Slovenský zväz výrobných družstiev v snahe pomôcť družstvám budovať systémy manažérstva zorganizoval v spolupráci s APA CERT Slovakia, spol. s r. o, Piešťany preškoľovací kurz.
      Čítajte na str. 16-17

      Targi Kielce
      V dňoch 15. – 17. septembra t. r. konal sa už desiaty ročník Medzinárodného družstevného veľtrhu Targi Kielce, ktoré sa zúčastnili aj naše výrobné družstvá.
      Čítajte na str. 18

      Vzorne reprezentovali svoje družstvo
      Na VII. ročníku družstevného turnaja výrobných družstiev v malom futbale o Putovný pohár predsedu SZVD súťažilo päť členských družstiev zväzu.
      Čítajte na str. 22