Pozvánka na seminár – Verejné obstarávanie a nenávratná finančná pomoc

Autor: Elena Najšelová <enajselova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Vydané dňa: 06. 10. 2005

Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje dňa 13. 10. 2005 seminár na tému Verejné obstarávanie a nenávratná finančná pomoc, ktorý sa bude konať v Centrume ďalšieho vzdelávania, Palisády 22, Bratislava.

Cieľom seminára je poskytnúť informácie a vysvetlenia k aplikácii zákona o verejnom obstarávaní pri získavaní verejných zmlúv a/alebo pri získavaní nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov od štátu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ.

Podrobný program ako aj prihlášku nájdete v pozvánke.

Odborný garant:

Mgr.Daniela Bestrová
e-mail: bestrova@sopk.sk
tel. č. 02/48291297
fax č. 02/48291249