Vzdelávanie pre manažérov družstiev

Autor: Václav Majerník <vmajernik(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Vydané dňa: 25. 08. 2005

SZVD pripravuje od septembra 2005 do apríla 2006 súbor sedem - 2 dňových školení pre predsedov, podpredsedov výrobných družstiev, alebo ich námestníkov. Cieľom projektu je oboznámiť účastníkov s najnovšími teoretickými poznatkami v oblasti manažovania družstva a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu.

Podmienky pre kurz:

Záväzná prihláška a podrobnejšie informácie sú v prílohe. Vyplnenú ju zašlite najneskôr do 7. 9. 2005 na adresu: Odbor zahraničných vzťahov a vzdelávania SZVD, Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava 21, resp. e-mailom: vmajernik@szvd.sk, faxom – 02/53412412.